Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Karol Samseli Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15 31
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Hlasovací systém v procese výučby 6
Mgr. Miroslava Gállová Inovačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov škôl v oblasti inkluzívnšeho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít 21 28
Pracujem s digitálnou hračkou Bee-bot v MŠ 7
Ing. Lucia Hronyeczová Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 60
Príprava pre získanie ECDL preukazu 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Mgr. Marianna Kekeliaková Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 0 30
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Príprava pre získanie ECDL preukazu 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 0
Mgr. Ivica Králiková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 15
Mgr. Ján Letanovský Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 60
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností psychológie a mananžmentu práce 10
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndróm vyhorenia 10
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Atestačné vzdelávanie - 1. atestácia 0
PaedDr. Matej Tököly Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 0 0
Myšlienkové mapy vo výučbe 0
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 0
Príprava pre získanie ECDL preukazu 0


© aScAgenda 2020.0.1197 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 10.01.2020

Novinky

Kontakt za účelom komunikácie

  • Základná škola s materskou školou Berzehorská 154 Brzotín
    Berzehorská 154
  • +421 58 734 67 09

Fotogaléria

Počet návštev: 735488