Gerlašská skala

Presný čas

Pondelok 4. 12. 2023
Počet návštev: 1153737

Vitajte na EduPage

Vážení návštevníci !

Vítame vás na stránke našej školy, nájdete tu aktuálne informácie zo života v našej škole. Dúfame, že sa vám naša stránka bude páčiť a bude pre Vás užitočná.

 

Novinky

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Prezentácia SOŠT.

  Deviatakov dnes čakala ešte jedna beseda. A to konkrétne prezentácia Strednej odbornej školy technickej z Rožňavy. Výchovná poradkyňa im prostredníctvom videa a prezentácie predstavila ich strednú školu, konkrétne študijné a učebné odbory, možnosti odbornej praxe, ale aj konkrétne výrobky, ktoré zhotovili študenti strednej školy.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Skríning-kariérová orientácia.

  Dnes, 23.1.2023, žiaci deviateho ročníka absolvovali skríning zameraný na odhalenie ich silných a slabých stránok, ktoré by mohli využiť pri voľbe svojho budúceho povolania. Dnešná aktivita so psychológmi z CPaP z Rožňavy, bola zameraná práve nato, aby im pomohla správne sa rozhodnúť v oblasti ich kariérovej orientácie.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Popoludnie v knižnici.

  Včera, 22.11.2023, sme sa so žiakmi ŠKD stretli v knižnici, aby sme si urobili príjemné popoludnie so slovenskými ľudovými rozprávkami. Spolu sme si zasúťažili v rozprávkovom kvíze, súťažné družstvá sa snažili čo najrýchlejšie poskladať rozprávkovú skladačku. Dôležité bolo aj pozorne pozerať a počúvať rozprávku o Maťkovi a Kubkovi, pretože pozornejší vyhráva. Na záver sme si spestrili nástenku vyfarbenými postavičkami.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Medzinárodný deň pozdravov.

  Dňa 21.11.2023, si žiaci prvého stupňa na projektových hodinách zopakovali, aké pozdravy poznajú, oboznámili sa aj s pozdravmi, ktoré doposiaľ nepoznali. Zhotovili si vlajky rôznych štátov, na ktoré napísali pozdravy v rôznych jazykoch.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Detstvo bez násilia.

  S deviatakmi sme na dnešnej triednickej hodine pokračovali v téme a vytvorili sme plagát pod názvom "Detstvo bez násilia", kde sme sa dozvedeli čo je šikanovanie a čo nie je šikanovanie. Pozreli sme si krátke náučné videá zamerané na problematiku násilia a z prezentácie sme sa dozvedeli, aký význam má dnešná akcia.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Bubnovačka 2023.

  Aj my sme sa dnes, 20.11.2023, zapojili do dnešnej akcie pod názvom "Bubnovačka", aby sme pripomenuli, že hlas detí je dôležitý a ticho deti pred násilím neochráni. Vyzbrojení bubnami, paličkami a trianglami, sme sa všetci vybrali bubnovať do ulíc obce. Deviataci pomohli s výrobou nášho transparentu.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album UNICEF.

  Pri príležitosti Svetového dňa detí 20.11.2023, sa všetci žiaci našej školy a materskej školy zúčastnili na 1. a 2. vyučovacej hodine výtvarnej výzvy, kde sa žiaci odtlačkami svojich dlaní pripojili ku krajinám celého sveta, ktoré sú už súčasťou UNICEF iniciatívy na oslavu Svetového dňa detí. Kľúčovými slovami tohoročného Svetového dňa detí sú participácia a inklúzia.

 • Bubnovačka - „Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť!“

  Bubnovačka - „Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť!“

  Podujatie s názvom „Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť!“ má aj tento rok dňa 20. novembra 2023 symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti detský hlas.

  Nad podujatím prevzali záštitu – prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová a prezident Českej republiky Peter Pavel.

 • Dotazník môžete vyplniť na tomto odkaze: https://forms.gle/uN3o55iay1gBaEnz7

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Projektové hodiny - Medzinárodný deň tolerancie.

  Na II. aj I. stupni sa uskutočnili projektové hodiny pod názvom - Medzinárodný-svetový deň tolerancie. Dňa 13.11.2023 to boli žiaci zo 7.A, 8.A, 9.A a žiačky z 5.A, 6.A. Dňa 16.11.2023 sa na túto tému porozprávali žiaci z 5.A, 6.A a žiačky zo 7.A, 8.A, 9.A. Žiaci sa počas týchto aktivít oboznámili s pojmom tolerancia, vytvárali plagát na danú tému, riešili aktivity zamerané na osobnostný a sociálny rozvoj ako napríklad vyjadrovanie svojich pocitov, hranie rolí, vytvoriť mapu rozhodnutí, zahrali sa hru pod názvom "hádaj kto som?" a "poznáš ma, poznám ťa".

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Beseda - Zdravé regióny.

  Dievčatá zo 6., 7., 8. a 9. ročníka, dňa 14.11.2023 absolvovali besedu spolu s terénnymi zdravotnými asistentkami na tému - "Osobná hygiena dievčat počas dospievania". Na začiatku sme sa dozvedeli všeobecne prečo je dôležité dodržiavať hygienu a potom sme sa porozprávali o hygiene dospievajúcich dievčat počas puberty.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Svetový deň vojnových veteránov.

  Dňa 10.11.2023, žiaci 7. triedy a žiaci spojenej 3. a 4. triedy, absolvovali projektové hodiny, ktorými si pripomenuli Deň vojnových veteránov, ktorý sa spája s dátumom 11.11.2023. Počas hodín sa žiaci oboznámili s históriou tohto dňa, vyrobili si jeho symbol, v podobe červeného maku, zhotovili aj plagát.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Projektová hodina - tolerancia.

  Žiaci 6., 7., 8. a 9. ročníka sa na projektovej hodine k Medzinárodnému dňu tolerancie dozvedeli, čo tento pojem vlastne znamená. Žiaci mali na vopred rozdaných kartičkách s napísaným citátom, vyjadriť svoje pocity a povedať, čo si predstavujú pod pojmom tolerancia - znášanlivosť, empatia, schopnosť prijímať, rešpektovanie cudzieho presvedčenia, cudzích názorov, trpezlivosť, tolerancia iných národností.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Súťaž - iBobor.

  Dňa 13.11.2023, na hodine informatiky, sme si so žiakmi štvrtého ročníka vyskúšali skúšobné kolo informatickej súťaže iBobor. Potrápili sme si hlavičky nad úlohami, v ktorým sme mali hľadať správnu postupnosť krokov, nájsť cestičky, ale natrafili sme aj na úlohy, ktoré si vyžadovali naše zručnosti v oblasti finančnej gramotnosti.

Novinky

Kontakt za účelom komunikácie

 • Základná škola s materskou školou Berzehorská 154 Brzotín
  Berzehorská 154
 • +421 58 734 67 09

Fotogaléria

Počet návštev: 1153738