Presný čas

Sobota 15. 12. 2018

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Vitajte na EduPage

Vážení návštevníci !

Vítame vás na stránke našej školy, nájdete tu aktuálne informácie zo života v našej škole. Dúfame, že sa vám naša stránka bude páčiť a bude pre Vás užitočná.

 

Novinky

 • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Berzehorská 154 Brotín udeľuje v súlade s § 150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 Z.z. a podľa §3 ods. 10 Vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 o podrobnostiach organizácie školského roka na základných školách, na stredných školách a na základných umeleckých školách riaditeľské voľno dňa 14.12.2018 z organizačných dôvodov.

 • Do galérie Vševetko boli pridané fotografie.

  Vedomostná súťaž Všetkovedko

  Dňa 29.11.2018 sa žiaci 3. a 4. ročníka našej školy zapojili do známej vedomostnej súťaže Všetkovedko, určenej pre žiakov primárneho vzdelávania. Žiaci mali k dispozícii testy rozdelené podľa jednotlivých ročníkov, odpoveďové hárky a pomocný papier. Súťažné otázky boli zostavéné veľmi zaujímavo a náučne, žiakom sa tohtoročný test veľmi páčil. Na záver sme k odpovediam pripojili aj vtipné kresby a koordinátorka súťaže Mgr. Marianna Kekeliaková ich zaslala na vyhodnotenie späť do Talentídy. Už sme veľmi zvedaví na výsledky súťaže, ktoré sa dozvieme v januári. Tí najchytrejší môžu získať krásne diplomy a vecné ceny.

 • Do galérie Pavol Dobšinský - Ženský vtip boli pridané fotografie.

  „Deň so slovenskou rozprávkou“

  V blížiacom sa adventnom čase sa v každom človeku prebudí spiaca duša dieťaťa. Tá sa teší na vianočnú atmosféru s množstvom rozprávok. Aj my sme sa v škole rozhodli „nazrieť“ do rozprávkovej truhlice.

  V tomto duchu sa niesol náš projektový deň, kde sme si pripomenuli tvorbu Pavla Emanuela Dobšinského s jeho najznámejšími rozprávkami. Ústredným motívom celého dňa bola rozprávka „Šípková Ruženka“ na I. stupni a „Ženský vtip“ na II. stupni.

 • Účelové cvičenie

  Dňa 14.11.2018 sa žiaci 5. – 9. ročníka zúčastnili účelového cvičenia. Po absolvovaní teoretickej prípravy v pondelok 12.11.2018 s tematickým zameraním na zdravotnú prípravu, riešenie mimoriadnych situácií, dopravnú výchovu, pobyt a pohyb v prírode a jej ochranu, nasledovalo praktické preverenie vedomostí a zručností žiakov. Realizácia časti cvičenia v lokalite Kružniansky rybník (Blatný rybník) odzrkadlila nové získané informácie a schopnosti žiakov, pričom súťažná podoba aktivít pôsobila ako motivačný faktor. Nádherné jesenné počasie a dobrá nálada podčiarkli pozitívne vnímanie účelového cvičenia, čo je vidieť aj na fotografiách...

 • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Berzehorská 154 Brotín udeľuje v súlade s § 150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 Z.z. a podľa §3 ods. 10 Vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 o podrobnostiach organizácie školského roka na základných školách, na stredných školách a na základných umeleckých školách žiakom 6. až 9. ročníka riaditeľské voľno dňa 21.11.2018 z organizačných dôvodov.

  Dôvodom je zabezpečenie nerušeného priebehu Testovania T-5 2018.

 • Touto cestou chceme všetkých informovať o zmene kontaktného mailu školy

  na: zsmsbrzotin@gmail.com

 • Deň tradičných remesiel v Gemerskom osvetovom stredisku

  Dňa 13. novembra 2018 absolvovali žiaci 5. a 6. ročníka vyučovanie zamerané na tradičnú ľudovú kultúru a remeslá. V priestoroch Gemerského osvetového strediska v Rožňave sme spoznávali čaro hrnčiarstva, tkáčstva a bohatú históriu spomenutých ľudských činností v našom domácom regióne. Z tvorivého predpoludnia, keď sme sa premenili na učňov - remeselníkov si okrem nových informácií a zručností odnášame aj naše prvé výrobky... tie spolu s našim pracovným nasadením uvidíte aj vo fotogalérii. J

 • Do galérie Exkurzia Knižnica - RV boli pridané fotografie.

  Exkurzia v mestskej knižnici Pavla Dobšinského v Rožňave

  Dňa 6.novembra 2018 sa žiaci 1.a2.ročníka ZŠ s MŠ Brzotín v rámci čitateľskej gramotnosti zúčastnili na exkurzii v mestskej knižnici Pavla Dobšinského v Rožňave s triednou učiteľkou Mgr. Simonou Zgolovou a pani asistenkou Alicou Rusnyákovou.

  Pani pracovníčky v knižnici našich malých prvákov a druhákov pekne privítali a oboznámili ich s knižnicou ako aj jej zakladateľom Pavlom Dobšinským. Nasledoval motivačný rozhovor o známych rozprávkach pre deti, ktorý bol zakončený prečítaním krátkeho príbehu O malom ježkovi od P. Dobšinského. Naši žiaci príbeh O malom ježkovi zdramatizovali a veľmi ich táto aktivita zaujala a tak si počas krátkej prestávky zahrali divadielko aj v malých skupinkách. Pani knihovníčky žiakom predstavili rôzne rozprávkové knižky pre deti, ako aj detské časopisy ako Slniečko, Fifík a Včielka. Deťom sa najviac páčili knihy od Walta Disneyho, ktoré si s pomocou pani učiteľky a pani asistentky čítali a prezerali.

 • Do galérie Divadielko boli pridané fotografie.

  Dňa 29.10.2018, k nám zavítali divadelníci z Prešova, aby našim žiakom zahrali skrátené verzie rozprávok pod názvom „ROZPRÁVKOVÝ HRNIEC“ – rozprávky s pesničkami.

  Išlo o interaktívne predstavenie na ktorom sa aktívne zúčastnili aj deti. Všetky rozprávkové vstupy boli podporené spevom, hrou na gitare a ľahkoovládateľnými hudobnými nástrojmi. Predstavenie bolo milé a veselé a hlavne mladšie deti si prišli na svoje. Spievali, rátali, na pódiu si zahrali trpaslíkov a bolo vidno, že si to užívajú.

 • foto:) Slniečkovanie kuk

  Dňa 26.10.2018 sme prváčikov prijali do skupiny školákov . Pani učiteľky im pripravili rôzne súťaže a pohostenie. Pán asistent pripravil vynikajúcu diskotéku.

Novinky

Kontakt za účelom komunikácie

 • Základná škola s materskou školou Berzehorská 154 Brzotín
  Berzehorská 154
 • +421 58 734 67 09

Fotogaléria

Počet návštev: 601599