Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Materská škôlka

Naša škôlka

                                  

Materská škôlka funguje pod správou Základnej školy Berzehorská 154 Brzotín.   Ponúka celodennú starostlivosť o našich najmenších. 

   Hlavné ciele a poslanie výchovy vzdelávania je podporiť vzťah k poznávaniu a učeniu hrou, rozvíjať osobnosť dieťaťa , naučiť sa kooperovať v skupine, naučiť sa chrániť svoje zdravie a chrániť životné prostredie rozvíjať základné praktické pracovné návyky, viesť dieťa k základnej orientácii v blízkosti spoločenskom prostredí a zabezpečovať dostupnosť poradenstva.

 

" Ak máme vychovávať deti, je potrebné aby sme sa tiež stali deťmi." (Martin Luther)

Dôležité dokumenty: Denny-poriadok-201617.docx

                               PREVADZKOVY_PORIADOK_MS_2016_2017.doc

                               SKOLSKY_PORIADOK_MS.doc

                               

Novinky

Kontakt za účelom komunikácie

  • Základná škola s materskou školou Berzehorská 154 Brzotín
    Berzehorská 154
  • +421 58 734 67 09

Fotogaléria

Počet návštev: 735482