Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Školský špeciálny pedagóg

 

Školský špeciálny pedagóg

Od septembra 2019 pôsobí na našej škole ako školský špeciálny pedagóg

Mgr. Marianna Kekeliaková.

 

Zaoberá sa odbornou činnosťou, ako je najmä:

  • depistáž – včasné odhalenie porúch učenia žiakov a prevencia podobných problémov v školskom prostredí,
  • individuálna práca so žiakmi na základe ich aktuálnych potrieb,
  • konzultácie so zákonnými zástupcami žiakov,
  • spolupráca s pedagógmi a asistentmi učiteľa,
  • vedenie agendy žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
  • spolupráca s odbornými poradenskými zariadeniami (CPPPaP, CŠPP, SCŠPP).

Konzultácia:

 

Každú stredu a piatok v čase od 12.30h do 14.00h alebo po osobnej, príp. telefonickej dohode v kancelárii výchovného poradenstva.

Tel. kontakt školy: +421 58 734 67 09

 

 

Novinky

Kontakt za účelom komunikácie

  • Základná škola s materskou školou Berzehorská 154 Brzotín
    Berzehorská 154
  • +421 58 734 67 09

Fotogaléria

Počet návštev: 735490